ยินดีต้อนรับ!

นั่งร้าน

  • นั่งร้าน Ringlock

    นั่งร้าน Ringlock

    นั่งร้าน Ringlock เป็นระบบนั่งร้านแบบโมดูลาร์ที่ปลอดภัยและสะดวกกว่า สามารถแบ่งออกเป็นระบบ 48 มม. และ 60 ระบบระบบ Ringlock ประกอบด้วยมาตรฐาน บัญชีแยกประเภท รั้งแนวทแยง ฐานแจ็ค หัวยู และส่วนประกอบอื่นๆมาตรฐานเชื่อมด้วยดอกกุหลาบแปดรูที่สี่รูเล็ก ๆ เพื่อเชื่อมต่อบัญชีแยกประเภทและอีกสี่รูใหญ่เพื่อเชื่อมต่อรั้งในแนวทแยง