ยินดีต้อนรับ!

โครงการโรงเรียนนายร้อยทหารอาลี อัล-ซาบาห์

ที่ตั้ง:คูเวต

ชื่อโครงการ:โครงการโรงเรียนนายร้อยทหารอาลี อัล-ซาบาห์

ระบบแบบหล่อ:แบบหล่อผนังแบบหล่อเสา;แบบหล่อโต๊ะ;ระบบค้ำยัน Ringlock;แบบหล่อโครงเหล็ก


เวลาที่โพสต์: 15 เมษายน-2021